** Obecní úřad oznamuje, že bude v týdnu od 1.7.-5.7. z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen. V nutných případech volejte starostu obce ** Obecní úřad shání historické fotografie občanů a obce, po zapůjčení vám je obratem vrátíme ** Vodos informuje, že bude odečítat vodu v termínu 24.-26. června mezi 14-19 hod. Kdo nebude v termínu doma, zanechte prosím stav vodoměru na viditelném místě. ** Letošní sraz Lhot a Lehot se uskuteční v obci Lhota pod Horami u Temelína ve dnech. 5.7.-7.7.2019. Program srazu je zveřejněn na webových stránkách srazu na adrese www.srazlhotalehot.cz. Jste srdečně zváni. ** Konečný termín odevzdání plných mocí a odsouhlasení přípojek k jednotlivým nemovitostem je stanoven na 30.června 2019. Kdo do této doby nedá plnou moc, nebude mu projektována přípojka k nemovitosti ** Oznamujeme , že v termínu od 12.6-4.7.2019 bude zcela uzavřena z důvodu opravy povrchu silnice ** Snažte se šetřit v těchto dnech pitnou vodou. ** 21.6.2019 pořádá Obecní knihovna Jestřabí Lhota velice zajímavý výtvarný kurz zabývající se kresbou. Více informací na stránkách naší knihovny v sekci KULTURA-Knihovna **

Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 1131
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 1125
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 1147
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 1002
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 1268
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 1371
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 1184
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 1176
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 1409
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 1038
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 1300
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 1177
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 1140
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stáňa zrušená 1107
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 1114
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 1174
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stáňa zrušená 1035
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stáňa zrušená 1152
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 1163
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stáňa zrušená 1130
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stáňa zrušená 1109
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 1072
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1077
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1097
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 963
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stáňa zrušená 1169
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stáňa zrušená 1139
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stáňa zrušená 1057
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1518
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1591
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1536
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1722
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1727
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1782
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1665
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1677
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1605
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1729
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stáňa zrušená 1391
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 1886
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1661
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1718
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 1872
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 2106
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 2006
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 2306
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stáňa zrušená 1758
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stáňa zrušená 1730
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1719
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1765
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 2069
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 1982
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stáňa zrušená 1859
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 1993
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 1854
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1789
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1908
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 1981
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 1948
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 1840
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 1830
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1636
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1658
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 1964
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2145
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2052
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2210
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2295
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2137
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2146
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2029
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2275
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1751
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1929
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stáňa zrušená 1920
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2039
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2115
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2206
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 2035
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2236
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2058
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stáňa zrušená 2210
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 2049
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stáňa zrušená 2069
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stáňa zrušená 2013
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2118
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 1927
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stáňa zrušená 2093
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 1926
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2058
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stáňa zrušená 2026