** V týdnu od 22.-.28.4 proběhne první plošná deratizace obce v tomto roce ** Prosíme majitele domů, kteří se neúčastnili schůzky ohledně kanalizace v kulturním domě, aby se dostavili na obecní úřad podepsat plné moci k projektování přípojek ** Od Úterý 12. března začíná svoz hnědých popelnic na bioodpad, který pak bude pravidelně jednou za 14 dnů ** Obecní úřad upozorňuje, že od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice číslům popisným, která nemají uhrazené, nebo alespoň částečně uhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu. ** Staročeské Máje v Jestřabí Lhotě se konají v sobotu 11. května 2019 **

Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 1024
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 1018
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 1057
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 912
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 1162
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 1263
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 1081
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 1075
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 1296
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 949
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 1230
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 1081
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 1027
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stáňa zrušená 1009
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 1034
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 1079
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stáňa zrušená 939
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stáňa zrušená 1050
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 1072
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stáňa zrušená 1055
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stáňa zrušená 1019
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 966
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stáňa zrušená 988
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1015
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 874
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stáňa zrušená 1079
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stáňa zrušená 1039
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stáňa zrušená 978
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1416
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1499
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1453
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1623
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1626
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1674
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1561
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1579
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1503
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1625
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stáňa zrušená 1306
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 1783
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1547
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1622
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 1764
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 2009
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 1897
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 2185
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stáňa zrušená 1670
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stáňa zrušená 1661
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1627
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1656
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 1979
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 1872
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stáňa zrušená 1770
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 1877
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 1752
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1692
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1807
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 1865
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 1836
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 1718
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 1736
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1530
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1554
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 1863
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2038
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1933
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2094
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2178
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2023
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2032
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1925
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2166
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1655
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1826
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stáňa zrušená 1830
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1937
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2000
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2091
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 1941
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2146
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 1971
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stáňa zrušená 2115
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 1952
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stáňa zrušená 1971
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stáňa zrušená 1934
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2027
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 1865
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stáňa zrušená 2009
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 1855
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 1977
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stáňa zrušená 1933