Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 785
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 695
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 786
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 699
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 667
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 786
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 789
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 764
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 767
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 728
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 774
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 692
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 710
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stanislava Tvrdíková 724
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 676
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 706
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stanislava Tvrdíková 610
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stanislava Tvrdíková 739
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 772
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stanislava Tvrdíková 687
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stanislava Tvrdíková 695
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 667
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stanislava Tvrdíková 716
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stanislava Tvrdíková 725
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 645
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stanislava Tvrdíková 703
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stanislava Tvrdíková 747
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stanislava Tvrdíková 607
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1095
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1118
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1055
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1146
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1153
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1136
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1219
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1179
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1099
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1247
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stanislava Tvrdíková 999
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 1299
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1233
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1221
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 1339
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 1611
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 1580
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 1653
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stanislava Tvrdíková 1364
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stanislava Tvrdíková 1284
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1347
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1343
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 1480
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 1487
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stanislava Tvrdíková 1319
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 1345
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 1457
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1294
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1470
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 1444
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 1347
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 1316
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 1370
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1231
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1172
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 1542
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1651
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1463
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1649
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1690
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1706
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1633
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1603
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1682
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1136
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1602
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stanislava Tvrdíková 1477
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1546
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1544
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stanislava Tvrdíková 1606
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 1524
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stanislava Tvrdíková 1636
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stanislava Tvrdíková 1600
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1626
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 1534
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1673
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1538
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1554
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1497
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1602
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stanislava Tvrdíková 1469
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stanislava Tvrdíková 1587
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stanislava Tvrdíková 1623