Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 859
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 771
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 837
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 771
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 739
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 862
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 859
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 827
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 850
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 808
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 823
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 768
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 785
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stanislava Tvrdíková 788
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 720
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 774
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stanislava Tvrdíková 686
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stanislava Tvrdíková 812
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 843
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stanislava Tvrdíková 748
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stanislava Tvrdíková 774
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 727
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stanislava Tvrdíková 778
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stanislava Tvrdíková 788
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 725
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stanislava Tvrdíková 760
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stanislava Tvrdíková 818
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stanislava Tvrdíková 673
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1166
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1181
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1122
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1220
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1221
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1228
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1309
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1249
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1173
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1311
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stanislava Tvrdíková 1072
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 1362
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1316
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1293
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 1425
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 1689
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 1653
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 1749
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stanislava Tvrdíková 1446
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stanislava Tvrdíková 1334
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1408
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1416
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 1559
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 1564
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stanislava Tvrdíková 1382
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 1442
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 1525
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1369
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1550
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 1538
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 1433
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 1402
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 1435
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1306
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1241
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 1624
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1727
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1534
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1731
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1767
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1782
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1713
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1676
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1756
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1214
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1678
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stanislava Tvrdíková 1542
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1627
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1627
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stanislava Tvrdíková 1697
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 1608
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stanislava Tvrdíková 1712
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stanislava Tvrdíková 1658
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1687
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 1596
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1741
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1606
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1615
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1559
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1669
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stanislava Tvrdíková 1526
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stanislava Tvrdíková 1654
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stanislava Tvrdíková 1699