Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 685
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 645
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 729
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 591
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 591
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 699
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 710
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 673
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 681
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 621
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 707
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 597
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 603
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stanislava Tvrdíková 637
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 620
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 637
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stanislava Tvrdíková 539
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stanislava Tvrdíková 641
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 700
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stanislava Tvrdíková 621
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stanislava Tvrdíková 589
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 597
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stanislava Tvrdíková 628
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stanislava Tvrdíková 645
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 593
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stanislava Tvrdíková 622
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stanislava Tvrdíková 661
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stanislava Tvrdíková 555
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1007
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1039
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1013
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1053
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1097
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1020
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1121
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1109
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1117
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stanislava Tvrdíková 922
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 1236
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1149
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1167
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 1258
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 1520
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 1508
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 1543
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stanislava Tvrdíková 1309
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stanislava Tvrdíková 1223
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1281
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1270
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 1391
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 1427
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stanislava Tvrdíková 1251
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 1239
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 1323
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1204
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1393
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 1376
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 1279
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 1267
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 1299
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1093
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1088
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 1450
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1534
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1404
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1566
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1596
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1625
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1566
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1454
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1593
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1043
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1521
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stanislava Tvrdíková 1403
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1461
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 1479
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stanislava Tvrdíková 1518
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 1448
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stanislava Tvrdíková 1570
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stanislava Tvrdíková 1539
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1558
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 1457
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1596
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1482
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1489
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1437
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stanislava Tvrdíková 1543
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stanislava Tvrdíková 1402
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stanislava Tvrdíková 1507
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stanislava Tvrdíková 1525