** Most na silnici vedoucí z Velkého Oseka směrem na Volárnu byl dnes 13.8.2019 otevřen a silnice je tak plně průjezdná ** Přijďte se pobavit ! V sobotu 17.8.2019 pořádá Obec Jestřabí Lhota a TJ Sokol Jestřabí Lhota od 15 hod setkání seniorů s živou hudbou, prohlížením starých fotografií a občerstvením. Na toto odpoledne naváže večer pouťová zábava od 20 hodin. ** Šetřete pitnou vodou ! ** U koho zlobí obecní rozhlas, prosíme dejte nám vědět. Závady odstraníme hromadně. Prosíme o trpělivost. Děkujeme **

Archív úřední desky

Oznámení : Sportovní ples 2017 20. únor 2017 Václav Nedbal 1240
Záměr prodeje pozemků p.č. 1111/8 a 1111/9 10. únor 2017 Václav Nedbal 1220
Veřejnoprávní smlouvy rok 2017 7. únor 2017 Václav Nedbal 1232
OZV 1/2017 - o zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 31. leden 2017 Václav Nedbal 1093
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2017 23. leden 2017 Václav Nedbal 1358
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1100/8 3. leden 2017 Václav Nedbal 1475
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce dne 29.12.2016 21. prosinec 2016 Václav Nedbal 1299
Záměr - směna obecního majetku 15. prosinec 2016 Václav Nedbal 1279
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2017 8. prosinec 2016 Václav Nedbal 1515
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřabí Lhota č.j. OO-22/2013-204 5. prosinec 2016 Václav Nedbal 1126
Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2017“ 22. listopad 2016 Václav Nedbal 1377
OZV 2/2016 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. listopad 2016 Václav Nedbal 1270
Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce dne 14.11.2016 7. listopad 2016 Václav Nedbal 1249
Veřejná vyhláška - Ministerstvo životního prostředí 17. říjen 2016 Stáňa zrušená 1212
Záměr - p.č. 1111/8 a 1111/7 10. říjen 2016 Václav Nedbal 1204
Obecně závazná vyhláška 1/2016 obce Jestřabí Lhota 5. říjen 2016 Václav Nedbal 1265
Upozornění pro voliče - výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 30. září 2016 Stáňa zrušená 1145
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 30. září 2016 Stáňa zrušená 1260
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jestřabí Lhota dne 5.10.2016 26. září 2016 Václav Nedbal 1260
Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu "Kolín" obdrží lesní hospodářskou osnovu - veřejná vyhláška 21. září 2016 Stáňa zrušená 1215
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - oznámení o době a místě konání voleb 21. září 2016 Stáňa zrušená 1221
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.7.2016 29. červen 2016 Václav Nedbal 1177
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1155
Elektronická evidence tržeb 21. červen 2016 Stáňa zrušená 1170
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva dne 6.června 2016 30. květen 2016 Václav Nedbal 1066
Záměr - prodej pozemku p.č. 1111/5 17. květen 2016 Stáňa zrušená 1255
Záměr na prodej pozemků 669/1 a 669/2 v k.ú. Němčice u Kolína 10. květen 2016 Stáňa zrušená 1224
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 29. duben 2016 Stáňa zrušená 1152
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 28.12.2015 21. prosinec 2015 Václav Nedbal 1624
Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2016 9. prosinec 2015 Václav Nedbal 1685
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 16.12.2015 2. prosinec 2015 Václav Nedbal 1635
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 23. listopad 2015 Václav Nedbal 1834
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 23.11.2015 13. listopad 2015 Václav Nedbal 1835
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku 5. listopad 2015 Václav Nedbal 1891
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 12.10.2015 5. říjen 2015 Václav Nedbal 1782
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.9.2015 7. září 2015 Václav Nedbal 1795
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Márnice - hřbitov Jestřabí Lhota- oprava sakrální stavby“ 3. září 2015 Václav Nedbal 1705
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.9.2015 31. srpen 2015 Václav Nedbal 1834
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 18. srpen 2015 Stáňa zrušená 1473
Dražební vyhláška N 54 2015 31. červenec 2015 Václav Nedbal 1988
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 3.8.2015 27. červenec 2015 Václav Nedbal 1754
Veřejná vyhláška - ochrana ovzduší MŽP 14.7.2015 16. červenec 2015 Václav Nedbal 1810
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 1.7.2015 24. červen 2015 Václav Nedbal 1977
Výzva-„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru k akci Stavební úpravy objektu Mateřské školy – Jestřabí Lhota“ 19. červen 2015 Václav Nedbal 2206
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 17.6.2015 10. červen 2015 Václav Nedbal 2123
Výzva k likvidaci autovraku BG A 5658 MM 1. červen 2015 Václav Nedbal 2405
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rokyta Vratislav, r. 1996 27. květen 2015 Stáňa zrušená 1850
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka - č.j. 0091/2015/OUJL 29. duben 2015 Stáňa zrušená 1804
Veřejná vyhláška - Rokyta Vratislav nar.1996 29. duben 2015 Václav Nedbal 1837
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 22.4.2015 13. duben 2015 Václav Nedbal 1869
Veřejná vyhláška : Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 1. duben 2015 Václav Nedbal 2155
Národní plán povodí Labe - Návrh opatření obecné povahy 1. duben 2015 Václav Nedbal 2098
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2014 26. březen 2015 Stáňa zrušená 1940
Zápis do Mateřské školy v Jestřabí Lhotě 2015/2016 4. březen 2015 Václav Nedbal 2097
Záměr na odprodej části pozemku 212/1 kú. Jestřabí Lhota 24. únor 2015 Václav Nedbal 1966
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 24.2.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 1896
Záměr pronájmu kulturního domu od 1.4.2015 24. únor 2015 Václav Nedbal 2017
Záměr pronájmu plynárenského zařízení 2. únor 2015 Václav Nedbal 2088
Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 2.2.2015 26. leden 2015 Václav Nedbal 2060
Poučení o zpětném odběru použitých přenosných bateri 14. leden 2015 Václav Nedbal 1940
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba-061001412 12. leden 2015 Václav Nedbal 1940
Rozpočet na rok 2015 1. leden 2015 Václav Nedbal 1732
Neinvestiční příspěvky organizacím na rok 2015 (2) 1. leden 2015 Václav Nedbal 1757
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30. 12. 2014 17. prosinec 2014 Václav Nedbal 2073
Návrh rozpočtu Obce Jestřabí Lhota na rok 2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2269
Záměr pronájmu sportovních kabin 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2150
OZV 5/2014 - Třídění odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2336
OZV 4/2014 - Zákaz podomního prodeje v obci 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2412
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.04 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2236
OZV 3/2014 - Místní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2257
Záměr na odprodej plynového zařízení stavba SO.01 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2131
Správní poplatky obce od 1.1.2015 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2382
Motivační dopis občanům - Třidte odpad, budete platit méně ! 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 1851
OZV 2/2014 Poplatky za odvoz komunálního odpadu 15. prosinec 2014 Václav Nedbal 2044
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2014 9. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2014 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2153
Schválený rozpočet 2015 - mikroregion kolínské Zálabí 8. prosinec 2014 Václav Nedbal 2249
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 12. 2014 1. prosinec 2014 Stáňa zrušená 2314
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 19.11.2014 12. listopad 2014 Václav Nedbal 2113
Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR. Návod: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu_ 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2353
Společné setkání regionů v Dobšicích nad Cidlinou 3. listopad 2014 Stáňa zrušená 2162
Jestřabí Lhota - neznámý vlastník - seznam 31. říjen 2014 Stáňa zrušená 2295
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jestřabí Lhota 27. říjen 2014 2142
Dražba prostřednictvím elektronického systému - Simčo 24. říjen 2014 Stáňa zrušená 2156
Výsledky Volby do Senátu - II. kolo - Obec Jestřabí Lhota 20. říjen 2014 Stáňa zrušená 2109
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2210
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. října 2014 11. říjen 2014 Stáňa zrušená 2016
Pozvánka na ZO - 8. 10 2014 1. říjen 2014 Stáňa zrušená 2177
Záměr na odprodej plynového zařízení SO.02 v Seči 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2005
Záměr na odprodej plynového zařízení 28. červenec 2014 Stáňa zrušená 2154
Žádost o prodloužení stavebního povolení 6. červen 2014 Stáňa zrušená 2112