Vodos oznamuje, že v termínu od 18. března do 27.března 2019 proběhnou odečty vodoměrů. Kdo nebude v uvedené době přítomen, prosíme nechat odečet vody na dostupném a viditelném místě. ** Od Úterý 12. března začíná svoz hnědých popelnic na bioodpad, který pak bude pravidelně jednou za 14 dnů ** Obecní úřad upozorňuje, že od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice číslům popisným, která nemají uhrazené, nebo alespoň částečně uhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu.** Místní poplatky, nebo alespoň jejich část je nutné zaplatit do 31.3.2019 . Poplatek za osobu s TP je 500,-, za rekreační objekt je to 500,-Kč poplatek za psa a každého dalšího psa je 100,-Kč ** Přijďte se s dětmi pobavit 23. března od 15hod na Maškarní rej dětí v Kulturním domě ** Šotek se nám vloudil do posledního čísla Zpravodaje Jestřabí Lhota 1/2019. Staročeské Máje v Jestřabí Lhotě se konají v sobotu 11. května 2019 , Omlouváme se. ** V pátek 5.dubna od 18hod. Se uskuteční velmi důležitá schůzka pro majitele nemovitostí s tématem přípojek nově budované splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v obci Jestřabí Lhota. Účast NUTNÁ !

pocasi

WOCZ65 OPIN 070839

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2015/53

Vydaná: pátek 07.08.2015 10:39 (08:39 UTC)

Na jev: EXTRÉMNĚ VYSOKÉ TEPLOTY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Plzeňský
Pardubický
Královéhradecký
od pátku 07.08.2015 13:00 do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: EXTRÉMNĚ VYSOKÉ TEPLOTY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Ústecký
od soboty 08.08.2015 13:00 do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pro celou ČR
od pátku 07.08.2015 10:30 do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Karlovarský
Jihočeský
Liberecký
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
od pátku 07.08.2015 13:00 do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Ústecký
od pátku 07.08.2015 13:00 do pátku 07.08.2015 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/52
Tato výstraha upravuje výstrahu č.52 vydanou 6. srpna 2015. Ponechává
stupeň nebezpečí požárů a zvyšuje stupeň nebezpečí u teplot vzduchu.

Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám bude proudit velmi teplý
vzduch od jihu. Později v sobotu postoupí z Německa do Čech zvlněná studená
fronta.

V pátek 7. a v sobotu 8. srpna vystoupí maximální teplota vzduchu na
extrémní hodnoty, místy nad 37 °C v Plzeňském, Středočeském, Pardubickém,
Královehradeckém kraji a v Praze, v sobotu i v Ústeckém kraji. Na ostatním
území vystoupí maximální teplota vzduchu po oba dva dny na velmi vysoké
teploty, místy nad 34 °C. V neděli, i v dalších dnech příštího týdne, se
budou vyskytovat na našem území i nadále velmi vysoké a vysoké teploty
vzduchu. V sobotu se mohou v Čechách, zejména na západě, vyskytnout i
silnější bouřky. Výstrahu budeme pravděpodobně v sobotu upřesňovat.

Stále platí a bude platit výstraha na vysoké nebezpečí požárů.

Vysoké a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu.
Je proto vhodné:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
-Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a
klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:
-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové
nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných
zdrojů otevřeného ohně.
-V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně
posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené
pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
-Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména
lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit
závadu.
-Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po
předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým
systémem, v rašeliništích apod.).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák
ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/