Vodos oznamuje, že v termínu od 18. března do 27.března 2019 proběhnou odečty vodoměrů. Kdo nebude v uvedené době přítomen, prosíme nechat odečet vody na dostupném a viditelném místě. ** Od Úterý 12. března začíná svoz hnědých popelnic na bioodpad, který pak bude pravidelně jednou za 14 dnů ** Obecní úřad upozorňuje, že od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice číslům popisným, která nemají uhrazené, nebo alespoň částečně uhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu.** Místní poplatky, nebo alespoň jejich část je nutné zaplatit do 31.3.2019 . Poplatek za osobu s TP je 500,-, za rekreační objekt je to 500,-Kč poplatek za psa a každého dalšího psa je 100,-Kč ** Přijďte se s dětmi pobavit 23. března od 15hod na Maškarní rej dětí v Kulturním domě ** Šotek se nám vloudil do posledního čísla Zpravodaje Jestřabí Lhota 1/2019. Staročeské Máje v Jestřabí Lhotě se konají v sobotu 11. května 2019 , Omlouváme se. ** V pátek 5.dubna od 18hod. Se uskuteční velmi důležitá schůzka pro majitele nemovitostí s tématem přípojek nově budované splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v obci Jestřabí Lhota. Účast NUTNÁ !

pocasiWOCZ65 OPIN 060839

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2015/52

Vydaná: čtvrtek 06.08.2015 10:39 (08:39 UTC)

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pro celou ČR
od čtvrtka 06.08.2015 10:30 do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Ústecký
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
od čtvrtka 06.08.2015 10:30 do čtvrtka 06.08.2015 21:30

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pro celou ČR
od pátku 07.08.2015 10:30 do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Karlovarský do 600 m n.m.
Liberecký do 600 m n.m.
Vysočina do 600 m n.m.
Moravskoslezský do 600 m n.m.
od čtvrtka 06.08.2015 10:30 do čtvrtka 06.08.2015 21:30

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/51
Tato výstraha upravuje výstrahu vydanou 5.8.2015, ponechává stupeň
nebezpečí požárů a upravuje výstrahu na vysoké a velmi vysoké teploty
vzduchu.

Kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropu k nám bude proudit velmi teplý
vzduch od jihu. V sobotu postoupí ze západní do střední Evropy studená
fronta.

Ve čtvrtek 6.8. očekáváme na na většině území nejvyšší denní teploty do 36
°C, v pátek 7.8. a v sobotu 8.8. na celém území do 38 °C. Ojediněle nelze
vyloučit i teploty vyšší. V neděli se vlivem studené fronty teploty vzduchu,
zejména v Čechách, přechodně sníží.

Vysoké a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu.
Je proto vhodné:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
-Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a
klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:
-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové
nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných
zdrojů otevřeného ohně.
-V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně
posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené
pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
-Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména
lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit
závadu.
-Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po
předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým
systémem, v rašeliništích apod.).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa
ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/

Distribuce: CZ
CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)