Vodos oznamuje, že v termínu od 18. března do 27.března 2019 proběhnou odečty vodoměrů. Kdo nebude v uvedené době přítomen, prosíme nechat odečet vody na dostupném a viditelném místě. ** Od Úterý 12. března začíná svoz hnědých popelnic na bioodpad, který pak bude pravidelně jednou za 14 dnů ** Obecní úřad upozorňuje, že od 1.dubna nebudou vyváženy popelnice číslům popisným, která nemají uhrazené, nebo alespoň částečně uhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu.** Místní poplatky, nebo alespoň jejich část je nutné zaplatit do 31.3.2019 . Poplatek za osobu s TP je 500,-, za rekreační objekt je to 500,-Kč poplatek za psa a každého dalšího psa je 100,-Kč ** Přijďte se s dětmi pobavit 23. března od 15hod na Maškarní rej dětí v Kulturním domě ** Šotek se nám vloudil do posledního čísla Zpravodaje Jestřabí Lhota 1/2019. Staročeské Máje v Jestřabí Lhotě se konají v sobotu 11. května 2019 , Omlouváme se. ** V pátek 5.dubna od 18hod. Se uskuteční velmi důležitá schůzka pro majitele nemovitostí s tématem přípojek nově budované splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v obci Jestřabí Lhota. Účast NUTNÁ !

pocasiWOCZ65 OPIN 160909

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo: PVI_2015/40

Vydaná: čtvrtek 16.07.2015 11:09 (09:09 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Pardubický

Královéhradecký

Jihomoravský

Zlínský

od soboty 18.07.2015 12:00 do soboty 18.07.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Pro celou ČR

od pátku 17.07.2015 12:00 do pátku 17.07.2015 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Jihomoravský

od pátku 17.07.2015 12:00 do soboty 18.07.2015 23:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

Středočeský

Karlovarský

Plzeňský

Jihočeský

Liberecký

Ústecký

Vysočina

Olomoucký

Moravskoslezský

od soboty 18.07.2015 12:00 do soboty 18.07.2015 20:00

Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám bude proudit velmi teplý

vzduch od jihozápadu.

V tropickém vzduchu budou denní maximální teploty na většině území

republiky vystupovat během pátku 17.7. a soboty 18.7. na 31 až 35 °C, v

sobotu na východě Čech a jihovýchodě Moravy dokonce na 33 až 37 °C. Na

jihovýchodě Moravy v důsledku dlouhodoběji suchého a teplého počasí, které

potrvá i během pátku a soboty, vzrůstá riziko vzniku požárů.

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto

vhodné:

-Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV

filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), nejlépe nepobývat na přímém

slunci v poledních a odpoledních hodinách.

-Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu.

-Nenechávat děti a zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících

automobilech. Možné škody a doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

-v přírodě nerozdělávat oheň a nekouřit

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík

ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/